Ελληνική νοηματική γλώσσα

δεν καταλαβαίνω

7 I don't understand

No votes yet
0

διαβάζω

60 to read

No votes yet
0

διαβατήριο

99 a passport

No votes yet
0

διαμένω

18 to live

No votes yet
0

διεύθυνση

75 an address

No votes yet
0

Pages